Číslo číselné řady

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Základní ovládací prvky >

Číslo číselné řady

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Na místech, kde se zadává číslo s možností využití číselné řady, je použit ovládací prvek "číslo číselné řady".

Ovládací prvek pro zadávání čísla s možností využití čísla číselné řady může mít dle konkrétní situace několik podob.

Bez použitelné číselné řady

Cislo-ciselne-rady-bez-rady

Pokud není definovaná žádná aktivní číselná řada, která by byla použitelná na daném místě (použitelnost číselné řady pro jednotlivé účely je součástí jejího nastavení), vypadá ovládací prvek jako běžné textové pole a lze jeho prostřednictvím zadat číslo jako libovolnou posloupnost znaků (tzv. číslo mimo číselnou řadu).

S jedinou číselnou řadou

Cislo-ciselne-rady-s-jednou-radou

Je-li definována pro dané místo jediná aktivní číselná řada, potom je ovládací prvek doplněn zaškrtávacím polem "z řady", při jehož zaškrtnutí je předběžně přiděleno číslo z této jediné číselné řady. Nechcete-li použít číslo z řady, ponechte zaškrtávací pole nezaškrtnuté a do textového pole pro číslo můžete napsat libovolné číslo vlastní (takto zadané vlastní číslo není vyzvednuto z číselné řady, byť by svojí podobou některé z číselných řad odpovídalo).

S více číselnými řadami

Cislo-ciselne-rady-s-vice-radami

Je-li pro dané místo použitelných více aktivních číselných řad, potom je ovládací prvek doplněn rozbalovacím seznamem s možností volby číselné řady, z níž má být číslo vyzvednuto.

S předběžně přiděleným číslem z číselné řady (před uložením)

Cislo-ciselne-rady-preview

Pokud zvolíte, že chcete pro dané místo přidělit číslo z číselné řady (popř. zvolíte i řadu, z níž má být číslo přiděleno, je-li použitelných číselných řad více), je z číselné řady předběžně vyzvednuto následující číslo a zobrazeno v uzamčeném textovém poli (číslo z číselné řady nelze měnit).

Předběžné vyzvednutí čísla z číselné řady znamená, že je Vám zobrazeno první následující číslo číselné řady, které se použije, pokud mezi tím jiný uživatel (nebo stejný v jiném okně) číselnou řadu nepoužije. Definitivní vyzvednutí čísla z číselné řady totiž probíhá až v okamžiku uložení objektu (faktury, objednávky, atp.). Tímto mechanizmem je zajištěno, že čísla jsou přidělována přesně v pořadí vzniku jednotlivých záznamů (chronologicky) a jsou unikátní. V případě souběhu více operací se může stát, že je Vám zobrazeno jiné předběžně vyzvednuté číslo, než je objektu následně při ukládání přiděleno.

S přiděleným číslem z číselné řady (po uložení)

Cislo-ciselne-rady-prideleno

Po uložení objektu (faktury, objednávky atp.) s volbou použití čísla z číselné řady je z číselné řady definitivně vyzvednuto číslo. Ovládací prvek změní svojí podobu, zobrazuje přidělené číslo a jedinou možností je zrušení vazby na přidělené číslo a návrat do editovatelné podoby (přidělené číslo je vráceno mezi volná čísla dané číselné řady).