Editace objednávky/nabídky

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finance > Objednávky & Nabídky >

Editace objednávky/nabídky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Objednavka-Edit

 

Systém Goran má obdobné uživatelské rozhraní pro editaci nabídek a objednávek, vystavených i přijatých.

V hlavičce

Pro položku Naše číslo můžete využít číselné řady, pro nabídky i objednávky, vystavené i přijaté lze definovat samostatné i společné číselné řady. Volitelně lze upozorňovat na duplicitní číslo (ve výchozím nastavení zapnuto), stejně tak duplicita u Čísla protistrany.
Položka Protistrana je ovládací prvek Výběr subjektu,

Platby

Na záložce Platby se eviduje finanční stránka objednávky/nabídky. Lze tu vytvořit jedinou platbu pro celou objednávku/nabídku, nebo definovat platební harmonogram několika plateb.

DŮLEŽITÉ

Každá objednávka, pokud není rozpracována, by měla mít alespoň jednu platbu. Pokud přesné platby předem neznáte, uveďte alespoň předběžný plán plateb, aby mohla objednávka vstupovat do dalších výstupů a evidencí.

Vazba na Rozpočet nákladů

Pokud vytváříte nabídku/objednávku z Rozpočtu nákladů, jsou sloupce Projekt a Fáze tabulky plateb uzamčeny (nastaveny na údaje z Rozpočtu nákladů) a navíc můžete využít Rychlé přidání plateb

Objednavka-Edit-Rychle-pridani-plateb

V pravém horním rohu je celková částka, která se rozpouští na procenta (částka je předvyplněna Předběžným nákladem kalkulační položky z Rozpočtu nákladů),
Zadáním procentních podílů celkovou částku rozpouštíte na jednotlivé platby.
V případě potřeby můžete editovat i konkrétní částky - z absolutních hodnot částek jsou následně vytvořeny platby.
Datum a Popis jsou povinné položky každé platby.
Tlačítkem Přidej platby přidáte připravené platby do objednávky/nabídky.

Poznámka: Vazba mezi nabídkou/objednávkou a položkou kalkulace v Rozpočtu nákladů je založena existenci alespoň jedné platby na nabídce/objednávce. Pokud vytvoříte nabídku/objednávku bez plateb, do Rozpočtu nákladů se Vám nepropojí a taková nabídka/objednávka není korektním záznamem - doporučujeme Vám ji smazat.

Vazba na Plánované platby

Ve výchozím nastavení jsou z plateb vystavených objednávek automaticky vytvářeny a aktualizovány plánované výdajové platby v plánu projektu a z plateb přijatých objednávek plánované příjmové platby. Pokud chcete toto automatické zakládání a synchronizaci plateb vypnout, obraťte se na nás.

Harmonogram

Na záložce Harmonogram můžete evidovat harmonogram nabídky/objednávky. V tuto chvíli se tento harmonogram pouze eviduje a případně tiskne do tiskové podoby nabídky/objednávky.

Pokud budete chtít tyto harmonogramy synchronizovat či propojit s Harmonogramy projektů v Plánu projektu, obraťte se na nás.

Soubory

Na záložce Soubory můžete u nabídky/ objednávky evidovat libovolné množství souborů. U přijatých nabídek/objednávek se může jednat o nascanovaný originál, v případě vystavených nabídek/objednávek lze soubory využít pro přílohy (včetně možnosti vypsání seznamu příloh do tiskové podoby nabídky/objednávky).

Tisk objednávek

Vystavené objednávky lze tisknout. Aby bylo možné objednávku vytisknout, musí mít evidovánu alespoň jednu platbu na záložce Platby.

Tiskový výstup je tiskovou sestavou ve formátu HTML speciálně odladěnou a přizpůsobenou pro tisk. Více viz Často kladené otázky - Tisk. Tiskovou podobu objednávky lze vytvořit každému zákazníkovi na míru, obraťte se na nás.