Fáze

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Nastavení > Číselníky >

Fáze

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Fáze projektů jsou jedním ze základních rozlišovacích prvků v Goranu. Pro téměř každý údaj zadávaný do Gorana se určuje na jaký projekt a jakou jeho fázi patří, k čemu se vztahuje.

Fáze jsou pro všechny projekty stejné (i když je možné nastavit, které fáze jsou na kterém projektu aktivní, kam smí který pracovník zapisovat své timesheety) a jejich číselník se zpravidla nastavuje dle oborových zvyklostí - výkonové fáze dle Honorářového řádu pro podniky z oblasti stavebnictví (PPR, STS, DUR, DSP, DPS, ...), fáze vývoje aplikací pro podniky z oblasti software (Příprava, Analýza, Implementace, Testování, Deployment, ...) atp.

Faze-List

Pro každou fázi se nastavuje:

Kód - představuje kódové označení fáze a může být číselný i písmenný.  Používá se převážně v individuálních modulech a funkcích, v běžných scénářích se s ním moc nesetkáte. Může se objevit např. na tiskovém výstupu faktury, jako součást generovaných čísel objednávek, popř. je číslem výkonové fáze v označení "VF1".
Název - hlavní označení fáze, které se používá v drtivé většině případů.
Dlouhý název - alternativní název fáze, který se používá hlavně v tiskových sestavách, individuálních modulech a funkcích. Smyslem rozdělení na Název a Dlouhý název je, aby v uživatelském rozhraní Gorana mohlo zůstat označení fáze v relativně krátké snadno zobrazitelné podobě a nedocházelo k neúměrnému roztahování formulářů a stránek tam, kde to není nutné. Dlouhý název je pak úplným označením fáze pro místa, kde je to skutečně potřeba (např. tiskové sestavy).
Pořadí - šipkami lze měnit pořadí fází. Fáze se zobrazují v takto definovaném pořadí všude tam, kde je řazení fází použito (v seznamech seřazených dle fáze, ve výběrovém seznamu fázi, atp.).

DOPORUČUJEME

Fáze projektů by měly být relativně stabilní a nedoporučujeme Vám je příliš často měnit. Důležitou vlastností fází je, že jsou pro všechny projekty stejné. Počet fází by měl být také držen v přijatelné podobě, nedoporučujeme používat více než 15 fází. Více fází již zpravidla nepřináší požadovanou rozlišovací schopnost a znesnadňuje se tím ovládání systému.

S nastavením fází Vám rádi pomůžeme, neváhejte nás požádat o pomoc.

Fáze nelze mazat, pokud potřebujete nějakou fázi zrušit, požádejte nás o pomoc. Pokud již existují na rušenou fázi nějaké záznamy, rozmyslete si, co s nimi budete chtít udělat - zpravidla je potřeba je přesunout na jinou fázi.