Generátor opakovaných plateb

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Základní ovládací prvky >

Generátor opakovaných plateb

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Generátor opakovaných plateb je nástroj, který Vám umožní snadné zadání opakovaných plánovaných plateb v definovaných časových periodách (měsíčně, ročně, atp.):

Generator-opakovanych-plateb

Mimo běžných údajů platby (Projekt, Fáze, Protistrana, Směr, Částka, atp.) Vám umožní zadat tyto volby:

Datum první platby - zadejte datum první plánované platby, následující platby vzniknou připočtením zvolené časové periody k tomuto datu,
Počet opakování - zadejte počet plateb, které chcete vygenerovat,
Perioda - zadejte časový interval mezi platbami,
Popis - v položce Popis můžete použít speciální zástupné symboly, které Vám umožní vytvořit každé vygenerované platbě jiný popis:

Symbol

Význam

#Day#, #D# nebo #d#

číslo dne v měsíci

#Month#, #M# nebo #m#

číslo měsíce v roce

#Year#, #Y# nebo #y#

číslo roku (čtyřciferné)

#Q# nebo #q#

číslo kvartálu v roce

#Index#, #I# nebo #i#

číslo platby (pořadí mezi nově generovanými)

Příklady zadání pole Popis:

Zadání v generátoru plateb

Výsledný popis vytvořené platby

#Day#.#Month#.#Year#

20.3.2009

servisní práce #M#/#Y#

servisní práce 10/2009

hosting #q#Q/#Year#

hosting 2Q/2009

#i#. platba

3. platba

Generátor opakovaných plateb při určování plánovaného data druhé a dalších plateb používá rozšířenou logiku. Pokud je datum první platby posledním dnem měsíce, budou i další platby nastaveny na poslední den v měsíci, přestože má každý měsíc jiný počet dnů.