Hodinová sazba osobních nákladů - "Hodinovka"

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Metodika >

Hodinová sazba osobních nákladů - "Hodinovka"

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hodinová sazba osobních nákladů představuje průměrný přímý náklad společnosti na jednu odpracovanou hodinu pracovníka. Při přepočtu odpracovaných hodin z timesheetů se každá hodina vynásobí hodinovkou pracovníka platnou v době jejího odpracování (přepočty pro účely získání skutečných osobních nákladů v reportech).

Hodinovka by měla zohledňovat běžné přímé náklady na pracovníka, zejména pak:

dohodnutou hrubou odměnu / mzdu pracovníka,
odvody sociálního+zdravotního pojištění zaměstnavatele za zaměstnance (+35%).

Dle dohody může zahrnovat i další přímé náklady, např.:

příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění,
příspěvek na stravování (stravenky),
zákonné úrazové pojištění zaměstnanců (Kooperativa),
další náklady alokovatelné přímo na pracovníka.

Pokud nejsou některé z výše uvedených nákladů zahrnuty v hodinovce, je nutno je zohlednit v režijních nákladech (pomocí koeficientu režie vůči osobním nákladům). Doporučujeme však maximum zjevných nákladů alokovat přímo na pracovníka (do hodinovky), aby byly v jednotlivých reportech co nejlépe zobrazeny náklady na jednotlivé pracovníky.

Obvykle se hodinovka počítá takto:

u běžných zaměstnanců se k jejich měsíční hrubé mzdě připočtou odvody na sociální a zdravotní pojištění (+35%) a tento měsíční náklad (superhrubá mzda) se vydělí průměrným počtem odpracovaných hodin v měsíci (zpravidla se nezohledňují přesčasy), tedy pro zaměstnance se mzdou 20.000 Kč:

hodinovka = 20.000 * 1.35 / 168 = 161 Kč

u fakturujících živnostníků se odvody zaměstnavatele neplatí, tedy se jejich měsíční odměna vydělí jen průměrným počtem hodin v měsíci:

hodinovka = 20.000 / 168 = 119 Kč

u pracovníků odměňovaných hodinovou sazbou, odpovídá tato přímo hodinovce, případně se zohledněním odvodů zaměstnavatele.

Výše uvedeným způsobem počítá hodinovku i Goran, pokud použijete pro její výpočet pomocné tlačítko Spočítat hodinovku automaticky:

Hodinovka