Koeficient/přirážka režie vůči osobním nákladům

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Metodika >

Koeficient/přirážka režie vůči osobním nákladům

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Koeficient režie vůči osobním nákladům představuje procentuální přirážku režijních nákladů firmy k osobním nákladům pracovníků. Určuje se zpravidla empiricky z dat minulých období a vychází z předpokladu, že režijní náklady společnosti lze rozpustit mezi jednotlivé projekty v poměru osobních nákladů těchto projektů (kolik nás daný projekt stál na pracovnících nákladech vůči ostatním projektům, takový podíl můžeme na daný projekt rozpustit z celkové režie).

Pokud tedy například měla naše firma celkové režijní náklady 10 000 000 Kč ročně a v tomto roce se realizovali pouze dva projekty, pak pokud projekt A měl osobní náklady 25 000 000 Kč a projekt B měl osobní náklady 75 000 000 Kč, lze pro účely projektového řízení říci, že na projekt A připadá 2 500 000 Kč režie a na projekt B připadá 7 500 000 Kč z celkových 10 000 000 Kč. Pro následující rok lze tedy při zachování ostatních podmínek stanovit přirážku režie vůči osobním nákladům na +10%, tedy 10 000 000 Kč / 100 000 000 Kč = celkové režie / celkové osobní náklady.

Koeficient/přirážka režie se tedy určuje pro budoucí období na základě kvalifikované korekce a údajů z období uplynulých, proto, abychom v průběhu roku měli představu o režijních nákladech připadajících na jednotlivé projekty už v průběhu roku, kdy celkové režijní náklady ještě neznáme.  Po skončení období (roku) lze samozřejmě tento koeficient zpětně korigovat.

Koeficient se nyní nastavuje v administraci aplikace, změnu provádí HAVIT. V současné době není hodnota koeficientu v aplikaci časově rozlišena a je konstantní, nicméně do budoucna se zvažuje možnost definovat tento koeficient pro jednotlivá období samostatně, pokud to bude u některého ze zákazníků vyžadováno.