Nastavení koeficientu/přirážky režie vůči osobním nákladům

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Nastavení >

Nastavení koeficientu/přirážky režie vůči osobním nákladům

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Koeficient režie vůči osobním nákladům představuje procentuální přirážku režijních nákladů firmy k osobním nákladům pracovníků.

V systému Goran je možné tento koeficient nastavit včetně jeho vývoje v čase (různý koeficient pro různá období). Při výpočtech se pak použije koeficient platný v době, kdy byly dané hodiny odpracovány.

Nastavení hodnot koeficientu najde v menu Administrace > Nastavení > Režijní přirážka.

RezijniPrirazkaOsobnichNakladu-List

Datum od - Datum, od kterého (včetně) je zadaná hodnota koeficientu režijní přirážky platná. Pokud není hodnota koeficientu v tabulce nalezena (datum odpracování hodin je před datem zadaným pro první řádek tabulky), potom se použije výchozí režijní přirážka 0% (nulová režie).

Režijní přirážka - Výše přirážky, která se má uplatnit. Je-li přirážka 50%, potom je při odpracování jedné hodiny pracovníka s hodinovou sazbou osobních nákladů 250 Kč započtena režijní přirážka 125 Kč.

Metodický popis viz téma Koeficient/přirážka režie vůči osobním nákladům.