Pracovní pozice

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Nastavení > Číselníky >

Pracovní pozice

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pracovní pozice se používají na osobních kartách pracovníků. Jejich číselník je možné nastavit volbou z menu Administrace > Číselníky > Pracovní pozice:

PracovniPozice-List

Pracovní pozice - název pracovní pozice. Pokud máte povoleny lokalizace, je možné zadat název pro všechny aktivní jazyky.