Úvod

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Personalistika > Pracovní volno >

Úvod

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Agenda pracovního volna slouží k evidenci dovolených a jiného pracovního volna pracovníků, např. nemocí, neplaceného volna, atp. (typy pracovního volna). Mimo základní evidence zahrnuje i workflow žádanek o pracovní volno (žádanka o dovolenou), tj. jejich zadávání pracovníky a schvalování nadřízenými. Údaje z agendy pracovního volna jsou využívány i v jiných částech systému (např. při vkládání timesheetů, uzávěrkách měsíců, atp.)

Metodika agendy pracovního volna

Pracovní volno každého pracovníka je evidováno na jeho průběžném účtu pracovního volna v dělení dle typů pracovního volna (každý typ se počítá samostatně, jako by se jednalo o různé cizí měny na bankovním účtě pracovníka). Nároky na pracovní volnu (u typů pracovního volna, kde má "nárok" smysl) se na účtu pracovníka evidují jako plusové položky, čerpání pracovního volna jako mínusové položky.

PracovniVolno-UcetPracovnika