Obecně

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Timesheety > Reporty timesheetů >

Obecně

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Reporty zobrazují agregovaná (souhrnná) data o timesheetech pracovníků.

Pokud není uvedeno jinak (samostatný sloupec nebo nastavení filtru), potom se zohledňují pouze schválené timesheety.

Přepočet timesheetů na osobní náklady

Odpracované hodiny vykázané v timesheetech se na osobní náklady přepočítávají pomocí příslušné hodinové sazby osobních nákladů, tzv. "hodinovky". Částka osobních nákladů se počítá pro každý záznam timesheetů samostatně jako

osobní náklady = počet hodin × hodinová sazba osobních nákladů pracovníka platná v den, ze kterého timesheety jsou

V reportech je tedy respektován časový průběh hodinovky pracovníka.

Pokud pro některý záznam timesheetů nelze osobní náklady určit, protože pro daný den neexistuje příslušný časový záznam na osobní kartě pracovníka, je tento záznam započítán pouze do reportovaného počtu hodin, zatímco v částkách celkových osobních nákladů chybí (je započteno s nulovými osobními náklady). Tento nesoulad je však indikován kurzívou.

Timesheety-Chybejici-hodinovka

DŮLEŽITÉ

Pokud je některá částka osobních nákladů v reportech timesheetů uvedena kurzívou, je tím indikováno, že pro některý ze zahrnutých záznamů timesheetů nebylo možné určit osobní náklady - tzn. pracovník nemá na své osobní kartě v časově rozlišených údajích záznam platný pro období, ze kterého záznam timesheetů je.

Pokaždé, když se v reportech objeví údaj uvedený kurzívou, měly byste postupným rozklikávání do detailů zjistit, kterého pracovníka se tento problém týká a ověřit, že má nastavenu hodinovku pro všechna období, kdy timesheety vyplňoval.