Denní - s docházkou / bez docházky

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Timesheety > Vkládání timesheetů >

Denní - s docházkou / bez docházky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Toto téma manuálu je rozpracováno.

Timesheety-DenniSDochazkou

Poznámka: Použitý screenshot platí pro nastavení se zapnutými Kategoriemi a Textem. Tyto sloupce jsou volitelné. Formát času je nastaven na "Hodiny a minuty".