Jednoduché

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Timesheety > Vkládání timesheetů >

Jednoduché

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Toto téma manuálu je rozpracováno.

Timesheety-Simple

Poznámka: Použitý screenshot platí pro nastavení se zapnutými Kategoriemi a vypnutým Textem. Tyto sloupce jsou volitelné. Formát času je nastaven na "Hodiny jako desetinné číslo".