Měsíčně v procentech

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Timesheety > Vkládání timesheetů >

Měsíčně v procentech

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Timesheety-MesicniProcentem

Tato forma zadávání timesheetů spočívá v rozdělení celkového počtu hodin v měsíci na jednotlivé projekty v procenty určeném poměru. Vytvořené záznamy timesheetů odpovídají jednotlivým řádkům formuláře a datem jsou nastaveny vždy na první den daného měsíce.

Počet hodin celkem se automaticky přednastavuje na základní fond pracovní doby pracovníka odpovídající danému měsíci, lze ho ručně změnit na jinou hodnotu.

NAŠE DOPORUČENÍ

Tato forma vkládání timesheetů je použitelná pro řídící pracovníky, kteří nejsou schopni/ochotni timesheety vkládat běžným způsobem na denní bázi. Umožňuje minimalizovat vkládání timesheetů na měsíční periodu a umožňuje vkládat timesheety prostřednictvím jiné osoby, např. asistenta/-ky. Nedoporučujeme jinak používat tuto formu, pokud to není nezbytně nutné, protože neposkytuje dostatečnou přesnost sledování práce.

Poznámka: Při použití této formy vkládání timesheetů jsou věcně zkresleny agregace v čase po týdnech, protože takto vzniklé záznamy nejsou rozloženy v průběhu celého měsíce, ale jsou datovány na první den měsíce.

Poznámka: Fond pracovní doby se určí z počtu pracovních dnů v měsíci (po-pá, mimo svátky) mínus schválené pracovní volno pracovníka daného měsíce. Takto získaný počet pracovních dnů se vynásobí denním úvazkem pracovníka dle zvoleného typu pracovního úvazku platného k poslednímu dni měsíce - proto je nutné mít na osobní kartě pracovníka nastaveny platné časové rozlišené údaje, jinak nelze celkový počet hodin určit.

Poznámka: Použitý screenshot platí pro nastavení se zapnutými Kategoriemi a Textem. Tyto sloupce jsou volitelné. Formát času je nastaven na "Hodiny a minuty".

Automatické schválení

Pokud ten, kdo záznamy vkládá (popř. ten, komu jsou záznamy vkládány, při využití tohoto rozhraní pro vkládání timesheetů jiným osobám), je zároveň projektovým manažerem zadaného projektu, záznam timesheetu se automaticky schválí. Stejně tak, pokud ten, komu jsou záznamy vkládány, má nastaveno automatické schvalování timesheetů.