Tisk

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Často kladené otázky (FAQ) >

Tisk

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Z Gorana se tiskne standardní cestou, jakou pro tisk nabízí Váš internetový prohlížeč.

Goran nabízí obecně dvě formy tiskového výstupu:

tiskové sestavy (faktura, objednávka, atp.) - Výstup je speciálně připraven a odladěn pro tisk, na monitoru se zobrazuje podoba, jak bude vytištěná stránka vypadat.
tisk libovolné stránky Gorana - Z libovolného místa Gorana lze zadat tisk právě zobrazené stránky. Goran má definovány obecné tiskové styly, tak, aby výsledná podoba tisku byla co nejlepší a neobsahovala nadbytečné prvky (netiskne se např. menu, písmo je zmenšeno, atp.)

Poznámka: Tiskové styly Gorana nevyžadují, aby byl zapnutý tisk pozadí. Tuto volbu v prohlížeči nezapínejte.

Skrytí hlavičky a patičky, nastavení okrajů

Ve výchozím nastavení internetových prohlížečů je nastaveno přidávání hlavičky a patičky na každou vytištěnou stránku:

Tisk-s-hlavickou

Tisk nežádoucí hlavičky a patičky je možné v internetovém prohlížeči vypnout. Stejně tak je mnohdy vhodné nastavit menší než výchozí okraje stránky, aby se na stránku tisková sestava vešla, nebo aby byl papír maximálně využit.

Nastavení v jednotlivých prohlížečích se mírně liší, uvádíme postup pro nejpoužívanější Internet Explorer 7. Postup v ostatních prohlížečích je velmi podobný.

Nastavení se provádí v okně Vzhled stránky, které vyvoláme například při rozbalení menu Tisk (malá šipka dolů vpravo od ikony tiskárny), volbou položky Vzhled stránky... (Page setup...)

Tisk-IE7-Menu

V okně Vzhled stránky vymažeme obsah položek Záhlaví i Zápatí (ponecháme prázdné) a případně změníme velikost okrajů (nastavením na 0 dosáhneme minimálních okrajů):

Tisk-IE7-Vzhled-stranky

Jednou zrušené záhlaví/zápatí a nastavené okraje se již zapamatují i pro další tisk z Vašeho prohlížeče, nastavení není nutné provádět opakovaně.

Alternativně můžeme tyto volby nastavit též v okně Náhled tisku (Print Preview), kde je v menu ikona Skrýt záhlaví/zápatí a kolem náhledu stránky posuvníky pro nastavení okrajů:

Tisk-IE7-Nahled-tisku

Tisk všech záznamů stránkovaného seznamu

Většina stránek Gorana při zobrazení mnoha záznamů používá stránkování záznamů. Toto stránkování není účelné, chceme-li všechny záznamy vytisknout (neodpovídá rozložení stránek při tisku).

Chceme-li vytisknout kompletní seznam záznamů, můžeme stránkování seznamu vypnout volbou vše ve stránkovacím panelu (internetový prohlížeč pak sám rozdělí výstup na jednotlivé stránky).

Tisk-strankovani-vse