Úvod

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Úvod

Return to chapter overviewNext page

Poslední novinky v aplikaci

Timesheety > Agregace - do kontextových menu doplněny prokliky na Detaily dle organizačních jednotek.
Finance > Agregace dle projektů - doplněny z jiných reportů známé sloupce "Fakturay + nefakturovaný plán"
Projekty > Seznam projektů > Editace projektu - doplněna záložka se žurnálem změn projektu.
Timesheety > Záznamy pracovníka a Seznam záznamů - filtr dle projektu rozšířen o možnost nezapočítávat subprojekty
Finance > Agregace - ve filtrech bylo sjednocena volba "Schválení" a vylepšeno předávání parametrů filtrů mezi agregacemi
Projekty > Seznam projektů > Dahsboard projektu > Reporty pracovních plánů - doplněn součtový řádek
Timesheety > Agregace dle pracovníků - výchozí volba filtru Schválení byla změněna na "-nerozhoduje-"

Poznámka: Seznam zahrnuje pouze poslední novinky, které doporučujeme Vaší pozornosti. Aplikace prochází neustálým rozvojem a jednotlivé drobné úpravy neuvádíme.

Poslední aktualizace v manuálu

Metodika pracovního volna a Zadávání nároku na dovolenou - nová témata,
Nastavení číselníku pracovních pozic a Nastavení koeficientu režie v čase - nová témata,
Rozpočet nákladů a Editace objednávky/nabídky - nová témata,
Ovládací prvek Výběr subjektu - nové téma,
Nastavení číselníku fází a Úvodní nastavení - nová témata,
Tisk jako Často kladená otázka - nové téma,
Import harmonogramů z MS Project a jeho nastavení - nová témata,
Generátor opakovaných plateb - nové téma,
Číslo číselné řady a Nastavení číselných řad - nová témata.

Poznámka: Manuál se vztahuje vždy k poslední vývojové verzi systému Goran. Dle rozsahu poskytovaných aplikačních služeb, nastavení systému a datu poslední aktualizace Vaší instalace se může konkrétní podoba systému jednotlivých zákazníků mírně lišit.