Úvodní nastavení

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Začínáme >

Úvodní nastavení

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Po spuštění nové instalace systému Goran, je potřeba provést úvodní nastavení, kdy dochází k individuálnímu nastavení systému Vašim potřebám, naplnění základních číselníků a seznamů a dalším činnostem pro hladký start systému.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Úvodní nastavení je důležitou aktivitou při zavádění systému Goran a má kritický vliv na hladký start používání systému i úspěšnost jeho provozu. Nastavení systému Goran umožňuje využití mnoha metodických variant a měl by ho provádět zkušený nebo důkladně vyškolený uživatel. Plně si uvědomujeme důležitost této aktivity, a proto doporučujeme, abyste úvodní nastavení ponechali zcela na nás, nebo s námi přinejmenším konzultovali veškeré nejasnosti, na které narazíte.

Zpravidla je potřeba provést následující kroky:

Vytvořit číselník fází - fáze projektů jsou jedním ze základních rozlišovacích prvků v Goranu. Fáze jsou pro všechny projekty stejné (i když je možné nastavit, které fáze jsou na kterém projektu aktivní) a jejich číselník se zpravidla nastavuje dle oborových zvyklostí  - výkonové fáze dle Honorářového řádu pro podniky z oblasti stavebnictví (PPR, STS, DUR, DSP, DPS, ...), fáze vývoje aplikací pro podniky z oblasti software (Příprava, Analýza, Implementace, Testování, Deployment, ...) atp.
Vytvořit číselník pracovních pozic - jednoduchý seznam možných pracovních pozic ve Vaší firmě - např. architekt(ka), projektant(ka), asistent(ka), ředitel(ka), atp. Číselník pracovních pozic není v tuto chvíli nastavitelný přes uživatelské rozhraní, pošlete nám seznam a my Vám pracovní pozice nastavíme.
Založení pracovníků - v modulu Personalistika vytvoříte záznamy pro jednotlivé pracovníky. Pro začátek je nutné založit alespoň prázdné záznamy se jménem a emailem + vytvořit na záložce Nastavení pracovníkům přihlašovací účty (přihlašovací heslo Goran zašle pracovníkům na zadaný e-mail).
Nastavení přístupových práv - systém Goran umožňuje nastavit uživatelská práva k jednotlivým funkcím. Práva lze přidělovat uživatelům jednotlivě, nebo vytvářet uživatelské skupiny a přiřadit práva jim. Vzhledem k citlivosti problematiky přístupových práv a širokým možnostem jejich nastavení neumožňujeme, abyste nastavení přístupových práv prováděli sami. Řekněte nám svoji představu, my Vám doporučíme nejlepší možnosti a nastavení Vám provedeme.
Založení projektů - pro práci se systémem Goran je nutné založit projekty, kterých se téměř veškerá agenda Gorana týká. Projekty je možné uspořádat do hierarchické struktury, používat číselné řady pro jejich číslování, či využít některé z dokumentovaných metodických variant pro jejich evidenci (např. Oddělená evidence připravovaných projektů). Nultým projektem zpravidla bývá "Režie", speciální projekt pro evidenci režijních nákladů. Abychom Vám ušetřili práci s úvodním zakládáním struktury projektů, zašlete nám seznam svých projektů a my Vám je rádi zavedeme.
Nastavení číselných řad - automatické číslování faktur, nabídek, objednávek, či projektů.

Také je možné nastavit:

Import z Pohody - pokud importujete faktury z účetního systému Pohoda.
Import z MS Project - pokud importujete harmonogramy z aplikace Microsoft Project.