Výběr subjektu

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Základní ovládací prvky >

Výběr subjektu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Na místech, kde se vybírá subjekt z adresáře, je použit ovládací prvek "výběr subjektu" (SubjektPicker).

Subjekt-Picker

Od běžného textového pole ho rozeznáte podle tučného podtržení.

DŮLEŽITÉ

Ovládacím prvkem "výběr subjektu" lze vybrat pouze subjekt již existující v hlavním adresáři CRM. Nelze zvolit subjekt, který by v hlavním adresáři CRM nebyl. Chcete-li použít nový subjekt, musíte ho nejprve v adresáři založit.

Chcete-li vybrat subjekt, začněte psát jeho název, tak jak je uložen v hlavním adresáři CRM. Po zapsání prvních dvou písmen Vám prvek nabídne subjekty odpovídající názvem:

Subjekt-Picker-Expanded

Pokud písmenům odpovídá hodně subjektů a požadovaný subjekt v seznamu nevidíte, pokračujte psaním jeho názvu, dokud se Vám v seznamu neobjeví. (V závislosti na rychlosti Vašeho připojení k internetu a rychlosti Vašeho počítače je možné, že mezi zapsáním písmen a zobrazením nalezených subjektů bude určitá prodleva. Tato prodleva by v běžných podmínkách neměla být delší než 1 vteřina.)

Subjekt vyberete kliknutím myši nebo šipkami z klávesnice a klávesou Enter. Po vybrání subjektu výběrový seznam zmizí.

DOPORUČUJEME

Aby bylo možné subjekty v adresáři rychle vyhledávat, doporučujeme Vám dodržovat při jejich ukládání určitý systém. Především jména fyzických osob velmi doporučujeme zapisovat v podobě "Novák Jan, Ing." namísto "Ing. Jan Novák", vyhnete se tak nepříjemnostem při vyhledávání. Každopádně ať už se rozhodnete pro jakoukoliv podobu zapisování názvů subjektů, je vhodné dodržovat jednu formuli pro všechny subjekty.

Subjekt-Picker-Add

Tam, kde je to účelné a vhodné z hlediska uživatelského rozhraní, obsahuje ovládací prvek "výběr subjektu" ikonku pro rychlé přidání nového subjektu do adresáře. Pokud tedy zjistíte, že požadovaný subjekt v adresáři dosud není, kliknutím na tuto ikonu se Vám otevře v novém okně stránka pro založení nového subjektu. Po uložení nového subjektu tuto nově otevřenou stránku zavřete, čímž se vrátíte na původní místo, kde můžete nově založený subjekt rovnou použít (stačí znovu zapsat první znaky názvu subjektu a nově založený subjekt se Vám již nabídne ve výběrovém seznamu).