Zadávání nároku na dovolenou

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Personalistika > Pracovní volno >

Zadávání nároku na dovolenou

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nárok na dovolenou doporučujeme evidovat na účtech pracovního volna pracovníka na roční bázi (obvykle v rozsahu 20 dnů/rok).

Po instalaci systému Goran, vždy po nástupu nového pracovníka a dále pak jednou za rok pro každého pracovníka tak musí pověřený pracovník (s právy zápisu v agendě pracovního volna) přidat na účet pracovního volna pracovníků plusovou položku představující jejich předběžný nárok na dovolenou pro nadcházející období.

Nárok se zadává na Osobním účtě pracovního volna, který je přístupný z menu Personalistika > Pracovní volno > Účet pracovníka:

PracovniVolno-UcetPracovnika-ZadavaniNaroku

Datum od - Datum, ke kterému se předběžný nárok na dovolenou zapisuje (obvykle k prvnímu dni roku nebo ke dni nástupu pracovníka).

Datum do - pro zadání nároku na dovolenou nevyplňujte

Typ pracovního volna - Dovolená

Pohyb - počet dnů předběžného nároku na dovolenou (kladná hodnota!)

Popis - libovolný vlastní popis